archief

Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015

 

Op 18 maart 2015 bepaalt u wie er in het algemeen bestuur van Waterschap Groot Salland komen. Het bestuur stelt jaarlijks de belastingtarieven vast en bepaalt waar de waterschapsbelasting aan wordt besteed. Door uw stem uit te brengen kunt u hier over meebeslissen. U stemt toch ook?

Fuserende waterschappen Groot Salland en Reest Wieden zoeken nieuwe naam

Gepubliceerd op 26 februari 2015

 

SALLAND - Waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden fuseren tot een nieuw waterschap. Een nieuw waterschap betekent ook een nieuwe naam.

"Een naam waarbij rekening kan worden gehouden met de geografische ligging van het nieuwe waterschap: de westelijke delen van Drenthe en Overijssel. Ook kan de naam verbinding met de omgeving uitstralen", aldus de waterschappen in een persbericht.

 

Wie een idee heeft voor een nieuwe naam voor het waterschap, kan dit voor 16 maart via nieuwenaam@wgs.nl of nieuwenaam@reestenwieden.nl insturen, inclusief korte motivatie. Een jury beoordeelt de inzendingen.

 

Het nieuwe waterschap strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. De nieuwe organisatie gaat ruim 550 kilometer dijken, 6.300 kilometer watergangen en 16 rioolwaterzuiveringen beheren voor bijna 600.000 inwoners.

Bron:De digitale Stentor 26 februari 2015

 

Deelnemende partijen waterschapsverkiezingen bekend

Gepubliceerd op 6 februari 2015

De partijen hebben hun kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart ingeleverd. In totaal doen er zeven partijen mee aan de verkiezingen bij Waterschap Groot Salland. Op woensdagavond 11 februari stellen de lijsttrekkers van de partijen zich voor. Alle geïnteresseerden zijn hiervoor van harte welkom vanaf 18.00 uur in het hoofdkantoor van Waterschap Groot Salland.

 

Zeven deelnemende partijen Lees verder

 

 

Algemeen Plattelands Belang Groot Salland gaat voor nieuw elan.

Gepubliceerd op 06 oktober 2014

 

Algemeen Plattelands Belang Groot Salland (APB) gaat de verkiezingen van maart 2015 in onder een andere naam. Deze luidt: Sallandse Gemeentebelangen.

Nieuw elan leidde tot deze naamswijziging. Overal zie je de lokale partijen hun invloed vergroten. Vanuit de gemeenten Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Dalfsen hebben de lokale politieke partijen Gemeentebelangen en APB Deventer de krachten stevig gebundeld. In de naam Sallandse Gemeentebelangen komen dat elan en de gebundelde krachten goed tot uiting. Lees verder

 

 

 

Nieuwe dijk ‘op gewicht’ en moet ‘rusten’

Gepubliceerd op 22 december 2014

In totaal 450.000 kuub grond met daaroverheen 180.000 kuub klei, neergelegd in zes ‘ophooglagen’. Dat zijn de cijfers van de nieuwe dijk bij Westenholte die onderdeel is van Ruimte voor de Rivier Zwolle. De nieuwe dijk is ‘op gewicht’ en moet nu ongeveer een jaar ‘zetten’ (inklinken), zodat de dijk voldoet aan de normen voor waterveiligheid. Lees verder

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Gepubliceerd jan 2016

 

Waterschap Groot Salland is samengegaan met Waterschap Reest en Wieden per 1 januari 2016, Het waterschap heet nu Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zie voor meer informatie www.wdodelta.nl

 

 

 

Sallandse Gemeentebelangen

Een rol van betekenis

 

De inwoners van het Sallandse Waterschap staan bij ons centraal. Belangrijke doelstelling van ons is daarom het versterken van de invloed en betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur van het Waterschap.

Veiligheid

 

Dijken dienen binnen het landschap te passen en kunnen een toegevoegde waarde hebben voor de natuur. Dit echter wel zonder concessies te doen aan de veiligheid.

 

Schoon water

 

Om schoon water te behouden dienen de riooloverstorten te worden gesaneerd. Het slib dat vrijkomt bij het baggeren van sloten, vaarten, plassen e.d. mag niet klakkeloos in voormalige zandwinningsputten worden gestort. Er moet eerst een gedegen onderzoek komen naar de grondwaterstromen en de invloed van het slib hierop. Ook het grondwater dient schoon te blijven.

 

Sallandse Gemeentebelangen

"Een rol van betekenis"