Home

Sallandse Gemeentebelangen

Een rol van betekenis

 

De inwoners van het Sallandse Waterschap staan bij ons centraal. Belangrijke doelstelling van ons is daarom het versterken van de invloed en betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur van het Waterschap.

Sallandse Gemeentebelangen gaat verder onder de naam Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel. Onder deze naam gaan wij deelnemen aan de waterschapsverkiezingen op 20 maart in waterschap Drents Overijsselse Delta.

Voor meer info zie de website https://www.gb-drentheoverijssel.nl

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Gepubliceerd jan 2016

 

Waterschap Groot Salland is samengegaan met Waterschap Reest en Wieden per 1 januari 2016, Het waterschap heet nu Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zie voor meer informatie www.wdodelta.nl

 

 

 

Onze kandidaten voor het Waterschap Groot Salland op basis van de verkiezingsuitslag 2015.

Sallandse Gemeentebelangen is trots!

Gepubliceerd op 19 maart 2015

 

Vanavond was het dan zover de uitslag van de Waterschapsverkiezingen van Waterschap Groot Salland. Sallandse Gemeentebelangen is trots op al haar kiezers die Salland een warm hart toedragen. Wij hadden 2 zetels en hebben deze weten te behouden! Jullie kandidaten zijn: Erik Smeenk uit Diepenveen en Ronald Holtmaat uit Raalte. Iedereen bedankt!

 

 

 

Veiligheid

 

Dijken dienen binnen het landschap te passen en kunnen een toegevoegde waarde hebben voor de natuur. Dit echter wel zonder concessies te doen aan de veiligheid.

 

Meedenken en meepraten over de dijkversterking tussen Olst en Zwolle?

 

Bron: https://www.wdodelta.nl/projecten/hwbp/ijsseldijk-zwolle/

 

In januari 2018 organiseertWDO Delta vier inloopbijeenkomsten. Daar presenteren ze verschillende mogelijkheden voor dijkversterking per dijktraject. We horen graag uw mening!

 

Woensdagavond 17 januari van 19.00 tot 21.00 uur: gemeentehuis Olst-Wijhe in Wijhe(Raadhuisplein 1)

Dinsdagavond 23 januari van 19.00 tot 21.00 uur: Het Holstohus in Olst (Jan Schamhartstraat 5)

Donderdagavond 25 januari van 19.00 tot 21.00 uur: De Herxer Marke in Herxen (Herxen 1)

Dinsdagavond 30 januari van 19.00 tot 21.00 uur: Het Engelse Werk in Zwolle (Het Engelse Werk 4)

Wilt u ook actief meedenken over de dijkversterking en nauw betrokken worden bij de voortgang van het project? Geef u dan op als Dijkdenker! U kunt zich opgeven met uw motivatie via het e-mailadres: ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

 

Besluit en hoe nu verder

Dinsdag 20 februari 2018 besluit het Dagelijks Bestuur van het waterschap over welke mogelijkheden voor dijkversterking worden onderzocht.

 

Notitie inzien?

Op de inloopbijeenkomst kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 7.5 MB) (onderzoeksplan) inzien en er op reageren. Ook ligt de notitie eind februari tot begin april 2018 voor iedereen ter inzage.

Sallandse Gemeentebelangen

"Een rol van betekenis"

Schoon water

 

Om schoon water te behouden dienen de riooloverstorten te worden gesaneerd. Het slib dat vrijkomt bij het baggeren van sloten, vaarten, plassen e.d. mag niet klakkeloos in voormalige zandwinningsputten worden gestort. Er moet eerst een gedegen onderzoek komen naar de grondwaterstromen en de invloed van het slib hierop. Ook het grondwater dient schoon te blijven.