Home

Sallandse Gemeentebelangen

Een rol van betekenis

 

De inwoners van het Sallandse Waterschap staan bij ons centraal. Belangrijke doelstelling van ons is daarom het versterken van de invloed en betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur van het Waterschap.

Nieuwe dijk ‘op gewicht’ en moet ‘rusten’

Gepubliceerd op 22 december 2014

In totaal 450.000 kuub grond met daaroverheen 180.000 kuub klei, neergelegd in zes ‘ophooglagen’. Dat zijn de cijfers van de nieuwe dijk bij Westenholte die onderdeel is van Ruimte voor de Rivier Zwolle. De nieuwe dijk is ‘op gewicht’ en moet nu ongeveer een jaar ‘zetten’ (inklinken), zodat de dijk voldoet aan de normen voor waterveiligheid. Lees verder

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Gepubliceerd jan 2016

 

Waterschap Groot Salland is samengegaan met Waterschap Reest en Wieden per 1 januari 2016, Het waterschap heet nu Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zie voor meer informatie www.wdodelta.nl

 

 

 

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen Groot Salland bekend

Gepubliceerd op 20 maart 2015

 

Waterschap Groot Salland maakte donderdagavond 19 maart de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen bekend. Het opkomstpercentage voor Groot Salland (49%) is bijna verdubbeld ten opzichte van de laatste waterschapsverkiezingen in 2008. Water Natuurlijk is volgens de voorlopige uitslag met 5 zetels opnieuw de grootste partij.

 

Opkomstpercentage

In 2008 was het opkomstpercentage voor de waterschapsverkiezingen bij Groot Salland 25,7 procent. De opkomst is dit jaar een stuk hoger: 49.0%. Dijkgraaf Herman Dijk is zeer tevreden met dit opkomstpercentage: “De kiezer kon voor het eerst echt naar de stembus voor de waterschappen en tegelijkertijd ook voor de Provinciale Statenverkiezingen. Die combinatie heeft vast bijgedragen aan het hogere opkomstpercentage. Juist in onze IJssel-Vechtdelta is betrokkenheid van inwoners bij waterbeheer erg belangrijk. Ik ben dan ook heel blij dat er veel mensen gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht om het nieuwe waterschapsbestuur te kiezen.”

 

Water Natuurlijk grootste partij

Bij Waterschap Groot Salland deden zeven partijen mee aan de verkiezingen: Water Natuurlijk, CDA, ChristenUnie, Sallandse Gemeentebelangen, SGP, VVD en de Algemene Waterschapspartij. Volgens de voorlopige uitslag is Water Natuurlijk opnieuw de grootste partij in het waterschapsbestuur met 5 zetels.

 

Maandag 23 maart worden om 10.00 uur de definitieve verkiezingsuitslagen bekendgemaakt. Op dat moment is er volledige duidelijkheid over de verdeling van de restzetels en voorkeurstemmen.

 

 

 

 

 

Onze kandidaten voor het Waterschap Groot Salland op basis van de verkiezingsuitslag 2015.

Sallandse Gemeentebelangen is trots!

Gepubliceerd op 19 maart 2015

 

Vanavond was het dan zover de uitslag van de Waterschapsverkiezingen van Waterschap Groot Salland. Sallandse Gemeentebelangen is trots op al haar kiezers die Salland een warm hart toedragen. Wij hadden 2 zetels en hebben deze weten te behouden! Jullie kandidaten zijn: Erik Smeenk uit Diepenveen en Ronald Holtmaat uit Raalte. Iedereen bedankt!

 

 

 

Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015

 

Op 18 maart 2015 bepaalt u wie er in het algemeen bestuur van Waterschap Groot Salland komen. Het bestuur stelt jaarlijks de belastingtarieven vast en bepaalt waar de waterschapsbelasting aan wordt besteed. Door uw stem uit te brengen kunt u hier over meebeslissen. U stemt toch ook?

 

Kandidaten stellen zich voor in regionale media

gepubliceerd 15 maart 2015

 

 

Kandidaten van de deelnemende partijen aan de verkiezingen van komende woensdag hebben de gelegenheid gehad om zich aan u voor te stellen in de lokale media. Ook van Sallandse gemeentebelangen hebben kandidaten een bijdrage geleverd

U kunt de bijdragen vinden op onderstaande website's of in de papieren uitgaven van deze weekbladen van vorige week.

www.deventercentraal.nl

www.sallandcentraal.nl

www.vechtdalcentraal.nl

Deelnemende partijen waterschapsverkiezingen bekend

Gepubliceerd op 6 februari 2015

De partijen hebben hun kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart ingeleverd. In totaal doen er zeven partijen mee aan de verkiezingen bij Waterschap Groot Salland. Op woensdagavond 11 februari stellen de lijsttrekkers van de partijen zich voor. Alle geïnteresseerden zijn hiervoor van harte welkom vanaf 18.00 uur in het hoofdkantoor van Waterschap Groot Salland.

 

Zeven deelnemende partijen Lees verder

Veiligheid

 

Dijken dienen binnen het landschap te passen en kunnen een toegevoegde waarde hebben voor de natuur. Dit echter wel zonder concessies te doen aan de veiligheid.

 

Meedenken en meepraten over de dijkversterking tussen Olst en Zwolle?

 

Bron: https://www.wdodelta.nl/projecten/hwbp/ijsseldijk-zwolle/

 

In januari 2018 organiseertWDO Delta vier inloopbijeenkomsten. Daar presenteren ze verschillende mogelijkheden voor dijkversterking per dijktraject. We horen graag uw mening!

 

Woensdagavond 17 januari van 19.00 tot 21.00 uur: gemeentehuis Olst-Wijhe in Wijhe(Raadhuisplein 1)

Dinsdagavond 23 januari van 19.00 tot 21.00 uur: Het Holstohus in Olst (Jan Schamhartstraat 5)

Donderdagavond 25 januari van 19.00 tot 21.00 uur: De Herxer Marke in Herxen (Herxen 1)

Dinsdagavond 30 januari van 19.00 tot 21.00 uur: Het Engelse Werk in Zwolle (Het Engelse Werk 4)

Wilt u ook actief meedenken over de dijkversterking en nauw betrokken worden bij de voortgang van het project? Geef u dan op als Dijkdenker! U kunt zich opgeven met uw motivatie via het e-mailadres: ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

 

Besluit en hoe nu verder

Dinsdag 20 februari 2018 besluit het Dagelijks Bestuur van het waterschap over welke mogelijkheden voor dijkversterking worden onderzocht.

 

Notitie inzien?

Op de inloopbijeenkomst kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 7.5 MB) (onderzoeksplan) inzien en er op reageren. Ook ligt de notitie eind februari tot begin april 2018 voor iedereen ter inzage.

Sallandse Gemeentebelangen

"Een rol van betekenis"

Schoon water

 

Om schoon water te behouden dienen de riooloverstorten te worden gesaneerd. Het slib dat vrijkomt bij het baggeren van sloten, vaarten, plassen e.d. mag niet klakkeloos in voormalige zandwinningsputten worden gestort. Er moet eerst een gedegen onderzoek komen naar de grondwaterstromen en de invloed van het slib hierop. Ook het grondwater dient schoon te blijven.